Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen

 • ADR-vakbekwaam
 • Deskundig en veilig vervoer 
 • Buitenmaatse goederen 
 • Rechtstreekse routes

Gevaarlijke goederen bezorgen

Gevaarlijke goederen transporteren? Dat is voor ons geen probleem. We zorgen voor deskundig en veilig vervoer en aflevering van uw goederen: van pallets tot pakketten. Binnen 24 uur en met track & trace. Onze chauffeurs hebben het ADR-vakbekwaamheidscertificaat en onze wagens zijn volgens de ADR-normen uitgerust. 

Gevaarlijke stoffen

Bij gevaarlijke stoffen, ook wel ADR-goederen genoemd, gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen. Weet u niet zeker of uw goederen geclassificeerd worden als gevarengoederen? Als uw goederen een UN-nummer bevatten, gaat het om gevaarlijke goederen. De gevaarlijke stoffen die Koopman TransMission vervoert zijn:

 • Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Gassen
 • Brandbare vloeistoffen
 • Brandbare vaste stoffen
 • Oxiderende stoffen en organische peroxiden.
 • Giftige stoffen
 • Bijtende stoffen
 • Overige gevaarlijke stoffen

Regels omtrent vervoer

Koopman TransMission werkt volgens de voorschriften voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast dat de ADR-goederen correct gelabeld en verpakt moeten zijn, gelden er ook regels omtrent het vervoer. Om ADR te mogen vervoeren, moet het transportmiddel dat hiervoor gebruikt wordt aan strenge voorschriften voldoen: als er iets mis gaat, kan dit immers grote gevolgen hebben voor de gezondheid of voor het milieu. Het vervoer van Koopman TransMission wordt uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel op hiervoor bestemde herkenbare voertuigen.

Richtlijnen ADR

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge Europese regels om ze veilig te kunnen vervoeren. Nederland heeft aanvullend op deze Europese regels nog extra veiligheidsmaatregelen. De maatregelen staan omschreven in de ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route), welke een onderdeel is van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen).

 

Meer weten?

Weten of we uw transport vraag kunnen invullen? Neem contact op voor de mogelijkheden.

 

"

En wat nog belangrijker is, ook onze klanten zijn tevreden.

Daniël Span — Directeur Span Groothandel

Er zijn veel vervoerders, maar slechts enkele die ook ADR-plichtige goederen kunnen vervoeren, Koopman kan dit dus wel. Wij verzenden onze goederen al jaren met Koopman en in die jaren hebben zij zich bewezen als een betrouwbare partner, ook voor ADR-goederen. En wat nog belangrijker is, ook onze klanten zijn tevreden.