Leveringsvoorwaarden

Koopman TransMission Noordhorn B.V. en Koopman TransMission Bergen op Zoom B.V. hanteren de volgende algemene voorwaarden.
Hierbij is aanvullend van toepassing (voor zover niet onderworpen aan dwingend recht):
Nationaal vervoer: de  LSV voorwaarden en in aanvulling de AVC condities.
Internationaal vervoer:  CMR verdrag en in aanvulling de AVC condities.