Algemene voorwaarden

Op onze transportdiensten zijn van toepassing de volgende voorwaarden:

Verantwoordelijkheid

De verlader is verplicht de wettelijk vereiste gegevens tijdig aan de vervoerder te verschaffen. De verlader is medeverantwoordelijk voor eventuele overbelading. Daarom moet de verlader de aan de vervoerder voor overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij de vervoerder niet heeft voldaan aan zijn controle- en zorgplicht.

Condities en bepalingen

Voor het vervoer binnen Nederland gelden de Algemene Vervoer Condities (AVC) 2002, laatste versie. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn dit de CMR-bepalingen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze zijn te vinden op https://www.sva.nl

Aansprakelijkheid

Goederen zijn tijdens vervoer niet verzekerd, tenzij u dat als opdrachtgever anders heeft geregeld. Wij adviseren u daarom aan de hand van de waarde van de goederen te beoordelen of het wenselijk is om een goederentransportverzekering bij uw verzekeraar af te sluiten.

Binnen Nederland valt het transport onder de wettelijke AVC-condities, wat onder meer inhoudt dat u de vervoerder aansprakelijk kunt stellen voor maximaal €3,40 per bruto schade per verloren kilo.

Voor grensoverschrijdend vervoer zijn de CMR-bepalingen van toepassing, waarbij eventuele aansprakelijkheid maximaal ca €10,00 per bruto schade per verloren kilo. Als de ontvanger voor goede ontvangst van de goederen heeft getekend, zullen wij elke aansprakelijkstelling afwijzen.

Juwelen, effecten, coupons, specimen, documenten, radioactieve stoffen, antiquiteiten, verzamelvoorwerpen met liefhebberwaarde, computersoftware, breekbare goederen van glas, kristal, porselein of keramiek vallen conform voornoemde beide condities altijd buiten onze aansprakelijkheid.

Bij schade of vermissing handelen wij volgens de van toepassing zijnde condities. De acceptatie van onze aansprakelijkheid kan tevens dienen als uitgangspunt voor de additionele schadeloosstelling door uw verzekeraar.

Eventuele vorderingen verjaren in 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending.

 

Op onze opslagdiensten zijn van toepassing de volgende voorwaarden:

P(hysical) D(istribution)-voorwaarden van TLN

Goederen ter opslag aangeboden zijn:

 ·         Verpakt in afgesloten UN-gekeurde dan wel LQ-verpakkingen;

 ·         Aan de buitenzijde vrij van productrestanten;

 ·         Geur-/stankvrij;

 ·         Duidelijk geëtiketteerd met alle wettelijk verplichte labels, de artikelcode dan wel productnaam en eventueel partijcode/batchnummer.

 

 

 

Zij kiezen voor Koopman TransMission: