Richtlijnen voor ADR-transport

Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen genoemd. Bij het transport van ADR-goederen gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen, waaronder dat vrachtwagenchauffeurs in het bezit moeten zijn van bepaalde certificaten. De afzender van ADR-goederen is verantwoordelijk voor de vereiste verpakking met UN-kenmerk, de etikettering en de vervoersdocumenten.  De gevaarlijke stoffen die Koopman TransMission vervoert, zijn ingedeeld in verschillende ADR-gevarenklassen:

 

 • Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 2: Gassen
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4: Brandbare stoffen. Er zijn drie subklassen:

  Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen

  Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen

  Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

 • Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden. Er worden 2 type stoffen onderscheden:

  Klasse 5.1: Oxiderende stoffen

  Klasse 5.2: Organische peroxiden

 • Klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen. Er wordt onderscheid gemaakt in 2 klassen: 

  Klasse 6.1: Giftige stoffen

  Klasse 6.2: Infectueuze stoffen

 • Klasse 7: Radioactieve stoffen*
 • Klasse 8: Bijtende stoffen
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Regels omtrent vervoer

Naast dat de ADR-goederen ten eerste correct gelabeld en verpakt moeten zijn, gelden er ook regels omtrent het vervoer. Om ADR te mogen vervoeren, moet het transportmiddel dat hiervoor gebruikt wordt aan strenge voorschriften voldoen: als er iets mis gaat, kan dit immers grote gevolgen hebben voor de gezondheid of voor het milieu. In Nederland moeten bepaalde ADR-voertuigen regelmatig gekeurd worden door de RDW. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt om gespecialiseerde chauffeurs die het vervoer zorgvuldig uitvoeren. Daarom moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig en kan alleen uitgegeven worden door officieel erkende ADR-opleidingen. Daarnaast dient de chauffeur een ADR-koffer met alle verplichte benodigdheden bij zich te hebben.

Transport door Koopman TransMission

Wilt u gevaarlijke stoffen over de weg transporteren? Koopman TransMission regelt het vervoer voor u en tevens eventuele opslag in ADR-bunkers. Wij kunnen u informeren over de verpakkingseisen en -materialen van gevaarlijke goederen. Meer weten? Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Onderstaande klassen vervoeren wij niet.

 • Klasse 1 (m.u.v. 1.4 S): Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 4.2 en 4.3: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Klasse 5.1 en 5.2: Oxiderende stoffen en organische peroxiden
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
 • Klasse 7 (m.u.v. blad 1 t/m 4): Radioactieve stoffen
 • Klasse 9: De in par. 2.2.9.2 van het ADR genoemde niet tot vervoer toegelaten producten

Wij helpen u graag verder

Wilt u een proefzending doen of wilt u graag eerst meer informatie? Wij staan voor u klaar.